Så röstade Järfällaborna i EU-valet 2019

Valresultatet gick upp en knapp procent i Järfälla jämfört med valet för fem år sedan.
Valresultatet gick upp en knapp procent i Järfälla jämfört med valet för fem år sedan.
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna blev de stora vinnarna i EU-valet när Järfällaborna lagt sina röster.

När det preliminära valresultatet presenterats står det klart att de stora trenderna på riksnivå återspeglas även i Järfälla. De stora vinnarna, jämfört med valet 2014, är Moderaterna (+4,7), Centerpartiet (+4,9) och Sverigedemokraterna (+5,0).

De som backar mest är Miljöpartiet (-5,2), Feministiskt initiativ (-3,1) och, valets stora förlorare, Liberalerna som backade från 12,1 procent till 4,7.

Det var något flera Järfällabor som tog sig ur soffan ut till vallokalerna i år. Valdeltagandet på 52,0 procent är en knapp procent högre än för fem år sedan.

Stora variationer inom kommunen

Tittar man närmare på kommunens olika valdistrikt finns flera stora skillnader i valresultatet mellan olika områden. Här kommer ett axplock:

  • Södra Barkarby hade störst andel KD-röster av alla distrikt i kommunen (11,1), att jämföra med intilliggande Norra Barkarby där endast 5,4 procent la sin röst på partiet.
  • Liberalernas ras syns mer eller mindre genomgående i hela Järfälla, men valdistriktet Snapphanen går emot trenden. Här ökade partiet från 2,6 procent till hela 11,5.
  • Den största skillnaden mellan två distrikt vad gäller stöd för ett enskilt parti är den mellan hur Moderaterna presterade i Skälby Gård Östra och Tallbohov. I Skälby Gård Östra röstade 31,4 procent på M, medan partiet bara fick 5,2 procent av rösterna i Tallbohov.
  • Tallbohov var det valdistrikt med lägst valdetagande (25,0 procent). Högst hade Bolinder strand (73,1 procent).
  • Feministiskt initiativ backade från 3,7 procent till 0,5 i Järfälla. I tre distrikt – Hummelmora, Olovslund och Dackevägen – fick de i årets val inte en enda röst.

Den slutgiltiga rösträkningen pågår. Resultatet i Järfälla kan man läsa mer om på Valmyndighetens hemsida.