Evakuering av skola upprör föräldrarna

Arbetsmiljösituationen på Enskedefältets skola har blivit så allvarlig att skolan måste betala vite om inget görs åt den dåliga ventilationen och bristen på toaletter. Redan till höstterminen evakueras årskurs 3–6 för tre år framöver. Nu har utbildningsförvaltningen kommit med ett förslag på vart de ska ta vägen.

På torsdag tar utbildningsnämnden ställning till förslaget som innebär att paviljonger ska byggas på Mellanvägen. Under det första året måste eleverna gå till Enskedefältets skola för att äta lunch och ha slöjd och idrott. Årskurs F–2 blir kvar på skolan i åtminstone ett år till. Vart de ska ta vägen sedan finns det inget förslag på.

Förslaget upprör många föräldrar. Kritiken handlar bland annat om att det blir en lång promenad för barnen och att det inte finns någon skolgård. Dessutom ligger ett framtida evakueringshot även över Enskede skola, där många av eleverna från Enskedefältets skola väntas börja sjuan.

– Det finns barn som kommer att vara evakuerade i tre år och börjar Enskede skola lagom till att den ska evakueras, säger Micaela Eklöf, mamma till två barn på skolan och med i föräldraföreningen.Grundskolechefen Carina Hallqvist säger att staden ska göra sitt bästa för att de som evakueras från Enskedefältet ska kunna gå permanent på Enskede skola senare, men att hon inte kan garantera något.

Föräldrarna på Enskedefältets skola har kommit med andra förslag på evakueringslösningar, som innebär att alla elever i Enskedefältets skola evakueras samtidigt och till samma plats, men enligt Carina Hallqvist blir de för dyra.

– Uppdraget från vår sida var att alla elever skulle kunna evakueras samtidigt till samma ställe, så var det absolut tänkt, men när vi har tittat på alla de här alternativen så blev det väldigt kostsamt.

Det blev väldigt kostsamt.grundskoelcehef carina hallqvist