Färre elever blev av ­­med studiebidraget i fjol

DANDERYD Antalet gymnasieelever i Danderyd som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk minskar, visar statistik från CSN. Förra läsåret blev 1,5 procent av alla gymnasie-elever i kommunen av med sitt studiebidrag, jämfört med 2,5 procent året innan. Därmed är Danderyd den kommunen i länet med näst lägst andel med indraget studiebidrag. I Salem blev bara 1 procent av eleverna av med sina pengar.