Expert: För många lägenheter för Järfällabor

Tor Borg, analyschef på JLL
"I grunden är det en sund utveckling", säger Tor Borg.
Enligt en ny rapport är Järfälla den stora kommunen i Sverige där lägenhetsutbudet mest överstiger efterfrågan – det saknas helt enkelt Järfällabor som har råd och lust att flytta in i allt nytt som byggs. Därför måste Järfälla locka till sig inflyttning från andra kommunen, enligt Tor Borg, analyschef på JLL som står bakom rapporten.

Det är konsultföretaget JLL som tagit fram en modell för att analysera utbud och efterfrågan för bostäder i svenska städer. Modellen jämför hur många bostäder som byggts, i vilken storlek och prisklass de är, med efterfrågan i kommunen.

Efterfrågan har räknats ut genom att se på hur stora inkomster kommunens invånare har, och hur benägna invånarna är att flytta in i en nyproducerad lägenhet eller hus.

”Utbudet avspeglar inte hur inkomsterna ser ut”

Att det byggs mycket i Järfälla var det nog ingen som tvekade på, men av de kommuner som jämförts i undersökningen var Järfälla den där utbudet utklassade efterfrågan som mest. Järfällaborna har helt enkelt inte råd, eller lust, att flytta in i de nya lägenheterna som byggs.

– Det man kan säga om man ser till Järfälla specifikt är att det har byggts mycket, och mycket har påbörjats. Utbudet avspeglar inte riktigt hur inkomsterna ser ut eller hur befolkningen utvecklats i kommunen, säger Tor Borg som är analyschef för JLL Nordic.

På väg mot en mer normal bostadsmarknad

Däremot menar inte Tor Borg att det byggs för mycket i Järfälla, istället är Sverige i stort och Stockholm i synnerhet på väg mot en mer normal bostadsmarknad.

– Det tar lite tid att sälja en bostad. I grunden är det en sund utveckling som sker, säger Tor Borg.

Men för Järfällas del kan ändå finnas orsak till eftertanke. Undersökningar visar att de flesta flyttar sker lokalt – inom samma område. Det innebär att de som efterfrågar nybyggda lägenheter ofta är personer som redan bor i närområdet. Och den efterfrågan finns alltså, enligt JLL:s analys, inte i Järfälla.

– Ett högt byggande i just Järfälla behöver inte vara så hemskt problematiskt, men det förutsätter att man får en hög inflyttning i kommunen och att man kan dra åt sig den här efterfrågan från andra områden, för den finns inte i Järfälla, säger Tor Borg.

Ingen risk att lägenheter står tomma

Risken att de nya lägenheter som byggs i Järfälla ska stå tomma är liten enligt Tor Borg. Däremot kan själva byggtakten bli en utmaning – om tusen lägenheter om året byggs kan det hända att efterfrågan inte hänger med. Men något prisras tror inte Tor Borg på.

– Det har varit ett sånt underskott och lågt byggande fram till för ett par år sedan, så det har funnits en uppskjuten efterfrågan. Nu börjar marknaden normaliseras, säger Tor Borg.