Experten: Svårare komma in på bostadsmarknaden

Mats Wilhelmsson, professor på KTH och expert på fastighetsekonomi.
Mats Wilhelmsson, professor på KTH och expert på fastighetsekonomi.
Amorteringskravet kommer att minska hushållens skuldsättning. Men unga människor får svårare att köpa bostad, enligt Mats Wilhelmsson, professor på KTH.

Mats Wilhelmsson är professor på Kungliga tekniska högskolan, KTH, och expert på fastighetsekonomi. Han tror att amorteringskravet kommer att ha en viss dämpande effekt på bostadsmarknaden.

– Men i praktiken har många banker redan infört amorteringskrav. Vi kunde se större påverkan första gången amorteringskravet presenterades, säger han.

Mats Wilhelmsson tycker att det är bra med amorteringskrav.

– Det är en bra åtgärd för att minska hushållens skuldsättning. Men jag tycker att man också skulle kunna se över befintliga lån, inte bara nya.

Amorteringskravet gör det svårare för unga och nyanlända svenskar att köpa bostad, tror Mats Wilhelmsson. Han tycker därför att kravet kunde ha kombinerats med någon form av stöd för ekonomiskt svaga grupper.

– Amorteringskravet gör det svårare att komma in på bostadsmarknaden. Därför tycker jag att man borde fundera över någon form av riktat stöd till utsatta grupper, säger han.