Explosion av klotter i stan under våren

Klottret på stadens egendom har exploderat under den milda vintern.

– Det är sorgligt att 23 miljoner kronor ska behöva gå till klottersanering, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Klottret i huvudstaden har ökat explosionsartat under 2014. Nu har trafikkontoret släppt årets första klotterrapport som visar att skadegörelsen mot stadens egendom har mer än fördubblats jämfört med samma period i fjol.

– Vi tror det beror på en ny tjänst där man kan anmäla klotter via datorn och via en app. Men också på grund av det milda vädret och för att det verkar vara fler som klottrar, säger Susanne Pettersson, trafikkontorets handläggare för rapporten.

Det är främst mellan februari och april i år som staden sett den markanta ökningen av målad skadegörelse på stadens egen mark och egendom.

Totalt kom 2 419 klotteranmälningar in till staden under de månaderna. Under samma period förra året var samma siffra 1 074 anmälningar.

Den milda vintern har helt enkelt gjort att färre klotterytor har täckts i snö.

Dessutom ser sanerarna fler nya signaturer, vilket tyder på att fler personer klottrar.

– Den största ökningen har varit i västerort. Men klottrandet har ökat i innerstan också, framför allt på Södermalm, säger Susanne Pettersson.

Under första fyra månaderna av året betalade staden 7 866 443 kronor för saneringar. I fjol kostade alla saneringar drygt 23 miljoner kronor för skattebetalarna i Stockholms stad.

– Det är sorgligt att 23 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar ska behöva gå till klottersanering. Det är pengar som till exempel hade kunnat gå till 50 extratjänster inom skolan, till barn som behöver extra stöd. Samtidigt kan vi inte och ska inte acceptera att människor tar sig friheten att förstöra vår gemensamma egendom, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Den aktuella rapporten rör alltså bara klottret mot stadens egendom. Men även privata fastighetsägare och andra privatpersoner kan anmäla klotter. Något som innebär att det totala antalet klotter är högre än vad rapporten visar.

Men enligt polisen är det ändå inte helt säkert att det är mer klotter på gatorna just nu.

– Antalet anmälda klotterbrott beror mycket på saneringsföretagen insatser. Då anmäls allt som upptäcks samtidigt, säger Emmy Kinell, verksamhetscontroller på polismyndigheten i Stockholm.

Fakta

Tredubbling på fem år

Anmält klotter mot stadens egendom, mark och fastigheter februari-april:

Källa: Stockholms stad