Explosionsrisken har blivit mindre

Parkeringsdäck mellan motorvägen och huskropparna ska fungera som explosionsskydd.
Parkeringsdäck mellan motorvägen och huskropparna ska fungera som explosionsskydd.
Omkring 1 400 personer beräknas flytta in i de planerade bostäderna på motorvägen ovanpå E18 i Rinkeby och Tensta.

Trots transporter av explosivt gods i tunneln anses riskerna vara små.

350 bostäder i Rinkeby och 280 i Tensta planeras att byggas på överdäckningarna av E18. Under bygget sträcker sig den pulserande motorvägen, där 80 000 bilar per dag beräknas passera.

Här hoppas man att cirka 1 400 personer bosätter sig.

– Vi tycker att läget är attraktivt med närheten till Järvafältet och för oss är det en långsiktig investering, säger Marcus Svensson, vd för Byggvesta development.

företaget ska bygga tolv hus med sex till åtta våningar och ett höghus med 16 våningar i det planerade området Rinkebyterrassen, som blir en förlängning av Rinkebystråket.

Där kommer det även att byggas en utsiktsplats. Från utsiktsplatsen ska en trappa leda ner till en gång- och cykelväg över Järvafältet där avståndet är kortast mellan Rinkeby och Kista.

Mellan husen på tunnelns tak kommer ett grönområde att anläggas. Hälften av bostäderna ska bli hyresrätter och hälften bostadsrätter.

I Tensta planeras än så länge endast bostadsrätter och i nuläget finns en byggherre som planerar bygga 180 av de 280 bostäderna.

Enligt Olof Paulin Hansson på länsstyrelsen är det mycket ovanligt att planera bebyggelse ovanpå vägöverdäckningar och många risker måste beaktas.

Tidigare förslag om att bygga husen i Tensta och Rinkeby direkt på tunneltaket godkändes inte av länsstyrelsen.

– Framför allt på grund av explosionsrisker i samband med transporter av farligt gods som kommer att gå genom tunneln, säger Olof Paulin Hansson.

Efter att förslaget arbetades om godkändes det av länsstyrelsen. I nuvarande förslag är husen placerade vid sidan av tunneltaket. Två parkeringshus är placerade vid tunnelmynningarna, bland annat som skydd vid brand i samband med olyckor som kan uppstå i tunneln.

Husen är också placerade på säkerhetsavstånd för att en tryckvåg vid en eventuell explosion ska kunna passera mellan husen.

Byggstarten av Rinkebyterrassen var planerad till hösten nästa år, men nu räknar man med att bygget tidigast kan starta under 2015 och beräknas ta minst tre år att färdigställa.

Priserna på bostäderna är ännu inte satta. Men enligt Marcus Svensson är det aktuellt med marknadspriser.

I Rinkeby finns bara ett 20-tal bostadsrätter och på grund av det kommer Byggvesta även jämföra med marknadspriser på bostadsrätter i Kista och Tensta.