ANNONS

Brister i Österåkers alkoholtillsyn

ANNONS

ÖSTERÅKER Österåker kommun har brister i sin verksamhet inom alkohol- och tobaksområdet. Det konstaterar länsstyrelsen efter en gransknig. Bland annat har inspektörerna funnit att de kommunala riktlinjerna inte är uppdaterade, utan att de hänvisar till gammal lagstiftning – en brist som länsstyrelsen förutsätter kommer att åtgärdas innan året är slut. De anser dock att det är positivt att tillsynen av rökfria miljöer även kommer att omfatta skolgårdar.

ANNONS