Ord mot ord – exsambo frias från kvinnomisshandel

Nacka tingsrätt har friat en man från kvinnomisshandel, i brist på bevis.
Nacka tingsrätt har friat en man från kvinnomisshandel, i brist på bevis.
En felplacerad bula.
Ett barns vittnesmål.
En kvinna vars berättelse sjönk i trovärdighet.
Nacka tingsrätt har friat en man från kvinnomisshandel, i brist på bevis.

En 39-årig man har friats från kvinnomisshandel. Nacka tingsrätt har visserligen trott på kvinnan, men har bedömt att bevisen inte räcker.

Åklagaren hade åtalat mannen för kvinnomisshandel i november 2015.

Åklagaren ville få mannen fälld för att ha slagit kvinnan i ansiktet flera gånger, ha sparkat eller fällt henne till golvet så att hon slagit i bakhuvudet, ländryggen och armbågen. Enligt åklagaren hade mannen begått gärningarna med uppsåt.

Kvinnan hade åberopat ett vittne, en väninna som hon ringde strax efter det som hänt.

Åklagaren hade hänvisat till en händelserapport av polisen, journalanteckningar förda vid sjukhusets akutklinik, och fotografier sjukhuset tog på kvinnan.

Mannen och kvinnan hade tidigare varit ett sambopar.

Efter separationen hade de delad vårdnad om barnen.

Vid det här tillfället ville kvinnan hämta hem barnen.

Bråk uppstod.

Kvinnan hamnade på golvet.

Kvinnan hade enligt sjukhuset en rodnad och lätt svullnad på höger fotled, och en bula på huvudet.

Enligt kvinnan hade mannen slagit henne med två till tre örfilar. Enligt kvinnan hade mannen även slagit undan hennes ben och dragit henne i halsduken så att hon fick andnöd. Väl utanför lägenheten hade kvinnan ringt polisen och en väninna.

Mannen har å sin sida sagt att kvinnan var arg när hon kom till hans lägenhet. Mannen sa att han sade åt kvinnan att lämna lägenheten. Kvinnan hade vägrat och hade istället kastat sig på golvet.

Nacka tingsrätt har kommit fram till att för att fälla mannen på åklagarens bevisning har det krävts att det är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen verkligen har begått gärningarna. Även om tingsrätten har bedömt att det inte är särskilt troligt att kvinnan själv har slängt sig på golvet, har tingsrätten bedömt att mannens berättelse inte kan lämnas utan avseende. Åklagaren har i alla fall inte lyckats motbevisa mannens berättelse.

De skador kvinnan fått kan ha uppstått på det sätt som mannen har sagt, har Nacka tingsrätt bedömt.

Tingsrätten har bland annat pekat på bulans placering på kvinnans huvud. Av journalanteckningarna framgår enligt rätten att bulan varit placerad på hjässan, inte i bakhuvudet som kvinnan och hennes väninna sagt.

Här tror tingsrätten att en förklaring kan vara att läkaren som undersökte kvinnan har gjort en felaktig anteckning i journalen om bulans placering. Alternativet är enligt rätten att kvinnan inte alls slagit i bakhuvudet, vilket enligt rätten skulle minska kvinnans och hennes väninnas trovärdighet.

Ett av barnen som polisen pratade med när de kom till lägenheten hade inte nämnt något om att föräldrarna hade bråkat. Barnet hade däremot tyckt att det var obehagligt att föräldrarna hade skrikit på varandra.

Sammantaget har Nacka tingsrätt kommit fram till att åklagaren inte har lyckats styrka kvinnomisshandel. Tingsrätten har därmed valt att fria 39-åringen.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har sökt kvinnans advokat.