Extra möte om skolnedläggning

Beslut om Värmdös nya skolorganisation är redan taget. Men än är frågan inte färdigdiskuterad. Socialdemokraterna och Centerpartiet har begärt ett extra möte i kommunfullmäktige.

Föräldrarna på Kyrkskolan kanske inte ska ge upp hoppet riktigt än. Frågan om Värmdös nya skolorganisation har inte diskuterats klart – trots att beslut redan är taget. Centerpartiet har tidigare sagt att de vill diskutera frågan i kommunfullmäktige. Nu har även Socialdemokraterna ställt sig bakom det förslaget genom att officiellt begära ett extra sammanträde.

– Tillsammans med Centerpartiet utgör vi en tredjedel av mandaten i kommunfullmäktige, vilket är vad som behövs för att begära ett extra sammanträde, säger oppositionsrådet Lars Bryntesson (S).

Nu är det upp till majoritetspartierna att avgöra vad som kommer att hända på sammanträdet. Att oppositionen får igenom ett extra möte behöver inte betyda att man beslutar om frågan på nytt.

– Majoriteten bestämmer om de vill ha ett spel för galleriet där vi bara diskuterar frågan eller om de faktiskt låter kommunfullmäktige besluta i frågan också, säger Bryntesson.

Kommer beslutet att bli det samma då?

– Det är mycket möjligt att majoriteten får igenom beslutet, men vi måste i varje fall ha en offentlig debatt. Skolfrågan har blivit för allmän och publik för att bara diskuteras i nämnder.

Marie Bladholm (M), ordförande i kommunfullmäktige, verkar dock inte låta fullmäktige besluta i frågan.

– Det är ingen beslutsfråga utan bara för diskussion. Vi ska försöka planera det i anslutning till ett ordinarie sammanträde, säger hon.

Fakta

Protester

Utbildningsförvaltningen föreslog en förändrad skolorganisation.

Föräldrar på bland andra Munkmoraskolan och Kyrkskolan rasade mot beslutet.

Den 18 oktober beslutade utbildningsstyrelsen att Munkmoraskolan blir kvar, men att Kyrkskolan skärs ner till en F-3-skola och Skärgårdsskolan slås ihop med Djurö skola.