ANNONS

Extra satsning mot tobak bland unga

ANNONS

TÄBY Kommunen gör en extra satsning mot tobak på Täbys fritidsgårdar. All forskning pekar på att det finns en högre risk för att ungdomar ska börja röka om de befinner sig i en miljö där det röks. Fritidsgårdarna är därför en viktig del av det tobaksförebyggande arbetet, konstaterar kommunen.

Man hänvisar till att tobak är den största orsaken till sjukdom och för tidig död och att omkring 6000 människor i landet dör varje år till följd av rökning.