Extra våning ger nya bostäder i stan

Nya taklägenheter kan bli verklighet ­på ett hus nära Vanadislunden.

Ett utmärkt sätt att förtäta staden, anser ledande politiker, men kritik riktas mot att stadens siluett förfulas.

Det är bostadsrättsföreningen Staren 18 som vill bygga till ett våningsplan på huset på Ingemarsgatan. Går förslaget till detaljplan igenom betyder det att fem nya taklägenheter kan byggas nära Vanadislunden och Haga.

Under de senaste åren har tillbyggnader på tak blivit en växande trend. Garanterat lönsamt för bostadsrättsföreningarna och bra för staden, anser stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M). Hon säger att man på stadsbyggnadsnämnden ­i de flesta fall välkomnar bostadsrättsföreningars ansökningar om påbyggnader.

– I en stad där det råder bostadsbrist måste vi leta med ljus och lykta efter platser där vi kan bygga nya lägenheter. Det är bättre att bygga på våningar än att ta grönområden i anspråk.

Men det finns också kritiska röster som varnar för att Stockholms unika siluett riskerar att gå förlorad om påbyggnader ersätter vanliga tak som ger ett livligt taklandskap. Kerstin Westerlund Bjurström, arkitekt och ordförande för Icomos, en sammanslutning för yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet.

– En påbyggnad skadar alltid den ursprungliga idén med ett hus och förändrar gatubilden. Med påbyggnaderna riskerar man det som är Stockholms identitet, nämligen den fina siluetten och det småskaliga taklandskapet, säger hon.

Hon skulle hellre se att innerstan växte på bredden och att nya attraktiva stadsmiljöer skapades.

Något som redan görs, enligt Regina Keivus, som inte håller med om att påbyggnader förfular stadens siluett.

– Däremot kan jag hålla med om att påbyggnader ibland kan göras snyggare och smartare, men för mig är det här en fråga om medmänsklighet att se att nya bostäder kan betyda att våra barn får ett första boende eller att våra vänner kan flytta till något större, säger Regina Kevius.