Så mycket extra får vårdcentralerna i Bandhagen

Exteriör på vårdcentralen i Stureby.
Vårdcentralen i Stureby.
315 extra miljoner ska Region Stockholm satsa på de lokala vårdcentralerna. För Enskede-Årsta-Vantörs del innebär det en höjning på drygt 9,8 miljoner fördelat på sju vårdcentraler.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Enskede-Årsta-Vantör

Total ersättning 2019:

Capio vårdcentral Gullmarsplan: 25 411 915 kronor.

Capio Vårdcentral Hagsätra: 22 507 036 kronor.

Capio Vårdcentral Högdalen: 33 979 300 kronor.

Capio vårdcentral Rågsved: 19 291 475 kronor.

Capio Vårdcentral Årsta: 26 331 155 kronor.

Dalens vårdcentral: 36 290 556 kronor.

Stureby vårdcentral: 35 795 098 kronor.

Total höjning i kronor:

Capio vårdcentral Gullmarsplan: 1 196 999 kronor.

Capio Vårdcentral Hagsätra: 1 308 454 kronor.

Capio Vårdcentral Högdalen: 1 771 321 kronor.

Capio vårdcentral Rågsved: 1 409 389 kronor.

Capio Vårdcentral Årsta: 1 238 125 kronor.

Dalens vårdcentral: 1 575 133 kronor.

Stureby vårdcentral: 1 333 384 kronor.

Total höjning i procent: 

Capio vårdcentral Gullmarsplan: 4,9 procent.

Capio Vårdcentral Hagsätra: 6,2 procent.

Capio Vårdcentral Högdalen: 5,5 procent.

Capio vårdcentral Rågsved: 7,9 procent.

Capio Vårdcentral Årsta: 4,9 procent.

Dalens vårdcentral: 4,5 procent.

Stureby vårdcentral: 3,9 procent.

* Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Källa: Region Stockholm