ANNONS

Vårdcentraler i Botkyrka och Salem får extrapengar

Alby vårdcentral -Botkyrka:
Alby vårdcentral i Botkyrka.
Vårdcentralerna i Botkyrka och Salem får mer pengar när de 315 extra miljonerna i Region Stockholms satsning ska fördelas. Totalt handlar det om över 10 miljoner kronor extra för Botkyrka och över 1,5 miljoner för Salem.
– Förhoppningsvis kan vi få till fler mottagningstider, säger Ann Carlswärd på Alby vårdcentral.
ANNONS
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Botkyrka och Salem

Källa: Region Stockholm

Totalt ska 315 extra miljoner fördelas i Region Stockholms satsning på vårdcentralerna. Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

I Botkyrka ökar ersättningen till vårdcentralerna med drygt 10 miljoner kronor, en ökning på 5,5 procent. Den totala ersättningen till vårdcentralerna i kommunen är nära 193 miljoner kronor.

Vi hoppas få till mer mottagningstider

Ann Carlswärd, verksamhetschef på Alby vårdcentral

Fittja och Alby ökar mest

Mest ökar budgeten för vårdcentralerna i Fittja och Alby som båda får cirka 7 procent högre budget.

–  Men sedan ökar kostnaderna också, till exempel löner och prisökningar på material. Men vi hoppas ändå få till mer mottagningstider. Tiderna räcker inte till enligt det sökmönster som finns i dag, säger Ann Carlswärd som är verksamhetschef på Alby vårdcentral.

Salem ökar nästan 5 procent

I Salem höjs ersättningen med 4,8 procent. Salems vårdcentral får totalt drygt 33 miljoner kronor, en ökning med 1,5 miljoner.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm