Så mycket extra får vårdcentralerna i Farsta

Curera Farsta vårdcentral i farsta.
Curera Husläkarmottagning i Farsta.
315 extra miljonerna ska Region Stockholm satsa på de lokala vårdcentralerna. I Farsta innebär det en höjning på drygt 6,3 miljoner fördelat på fem vårdcentraler.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Farsta

Totalt ersättning 2019:

Capio vårdcentral Farsta: 42 897 776 kronor.

Capio vårdcentral Gubbängen: 22 352 895 kronor.

Curea Farsta Husläkarmottagning: 21 081 100 kronor.

Sköndals husläkarmottagning: 18 714 059 kronor.

Vårdcentralen Hökarängen: 16 722 552 kronor.

Höjning i kronor:

Capio vårdcentral Farsta: 2 377 920 kronor.

Capio vårdcentral Gubbängen: 1 157 968 kronor.

Curea Farsta Husläkarmottagning: 1 165 551 kronor.

Sköndals husläkarmottagning: 789 800 kronor.

Vårdcentralen Hökarängen: 836 748 kronor.

Total höjning i procent:

Capio vårdcentral Farsta: 5,9 procent.

Capio vårdcentral Gubbängen: 5,5 procent.

Curea Farsta Husläkarmottagning: 5,9 procent.

Sköndals husläkarmottagning: 4,4 procent.

Vårdcentralen Hökarängen: 5,3 procent.

* Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

 

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Källa: Region Stockholm