Så mycket extra får vårdcentralerna i Skarpnäck

Skarpnäcks vårdcentral i Skarpnäck.
Vårdcentralen i Skarpnäck.
315 extra miljoner ska Region Stockholm satsa på de lokala vårdcentralerna. För Skarpnäcks del innebär det en höjning på nästan 3,4 miljoner fördelat på tre vårdcentraler.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Skarpnäck

Total ersättning 2019:

Aleris Vårdcentral Björkhagen: 21 963 607 kronor.

Din vårdcentral Bagarmossen: 36 535 932 kronor.

Vårdcentralen i Skarpnäck: 12 134 577 kronor.

Höjning i kronor:

Aleris Vårdcentral Björkhagen: 961 447 kronor.

Din vårdcentral Bagarmossen: 1 742 578 kronor.

Vårdcentralen i Skarpnäck: 694 918 kronor.

Höjning i procent:

Aleris Vårdcentral Björkhagen: 4,6 procent.

Din vårdcentral Bagarmossen: 5,0 procent.

Vårdcentralen i Skarpnäck: 6,1 procent.

* Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

 

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Källa: Region Stockholm