Så mycket extra får din vårdcentral i Järfälla

Vibblaby husläkarmottagning får cirka 900 000 kronor extra i ersättning från regionen.
Vibblaby husläkarmottagning får cirka 900 000 kronor extra i ersättning från regionen.
Drygt åtta miljoner kronor extra får Järfällas vårdcentraler jämfört med förra året. Det motsvarar en ökning i anslag från regionen på cirka fem procent. Störst vinnare är Husläkarmottagningen i Jakobsberg som får nästan åtta procent mer i ersättning när regionens 315 extra miljoner ska delas ut.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Järfälla

Barkarby vårdcentral 

*Total ersättning 2019: 20 625 053 kr

Höjning i kronor: 992 726

Höjning i procent: 5,1

Capio vårdcentral Viksjö

Total ersättning 2019: 26 934 401 kr

Höjning i kronor: 1 041 267

Höjning i procent: 4,0

Familjeläkarna i Barkarby

Total ersättning 2019: 16 861 652 kr

Höjning i kronor: 810 446

Höjning i procent: 5,0

Husläkarmottagningen Jakobsberg

Total ersättning 2019: 5 347 715 k

Höjning i kronor: 383 493

Höjning i procent: 7,7

Jakobsbergs vårdcentral

Total ersättning 2019: 44 949 731 kr

Höjning i kronor: 2 463 695

Höjning i procent: 5,8

Kallhälls nya vårdcentral

Total ersättning 2019: 39 048 212 kr

Höjning i kronor: 1 783 051

Höjning i procent: 4,8

Vibblaby Husläkarmottagning

Total ersättning 2019: 17 580 158 kr

Höjning i kronor: 903 293

Höjning i procent: 5,4

* Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm