Så mycket extra får vårdcentralerna i Järva

Kista vårdcentral i Kista.
Kista vårdcentral får 2 miljoner extra i år.
Järva är vinnare när landstinget omfördelar pengar till stadens vårdcentraler.
Allra mest får Familjeläkarna i Husby.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Järva

Rinkeby-Kista

Aleris vårdcentral Järva

Total ersättning 2019: 13 781 737 kr*

Höjning i kronor: 932 282 kr

Höjning i procent: 7,3%

Familjeläkarna i Husby

Total ersättning 2019: 17 636 418 kr

Höjning i kronor: 1 464 065 kr

Höjning i procent: 9,1%

Husby Akalla vårdcentral

Total ersättning 2019: 19 814 022 kr

Höjning i kronor: 1 249 018 kr

Höjning i procent: 6,7%

Kista vårdcentral

Total ersättning 2019: 34 053 147 kr

Höjning i kronor: 2 001 702 kr

Höjning i procent: 6,2%

Riddarens vårdcentral

Total ersättning 2019: 19 882 396 kr

Höjning i kronor: 1 509 220 kr

Höjning i procent: 8,2%

Rinkeby vårdcentral

Total ersättning 2019: 22 223 863 kr

Höjning i kronor: 1 623 794 kr

Höjning i procent: 7,9%

Tibra Medica husläkarmottagning

Total ersättning 2019: 19 535 488 kr

Höjning i kronor: 1 298 335 kr

Höjning i procent: 7,1%

Spånga-Tensta

Hälsans vårdcentral Tensta

Total ersättning 2019: 6 421 281 kr

Höjning i kronor: 491 533 kr

Höjning i procent: 8,3%

Spånga vårdcentral

Total ersättning 2019: 38 970 503 kr

Höjning i kronor: 1 508 772 kr

Höjning i procent: 4,0%

Tensta vårdcentral

Total ersättning 2019: 30 520 885 kr

Höjning i kronor: 2 089 426 kr

Höjning i procent: 7,3%

*Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Rinkeby-Kista får mest

Störst höjning av alla stadsdelar i Stockholms stad får Rinkeby-Kista, med 7,4 procent. Motsvarande siffra i Spånga-Tensta är 5,7%. Den vårdcentral som får allra mest är Familjeläkarna i Husby, som får 9,1% mer pengar i år jämfört med 2018.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm