Så mycket extra får vårdcentralerna i Sollentuna

Tureberg vårdcentral på Tingsvägen 19 i Sollentuna.
Turebergs Vårdcentral får drygt 1,5 miljoner kronor mer 2019, en höjning med 6,1 procent.
Sollentunas vårdcentraler får drygt 7 miljoner kronor när Region Stockholm fördelar 315 extra miljoner för att stärka primärvården. Störst höjning av den årliga ersättningen får Turebergs Vårdcentral, både i kronor och i procent.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Sollentuna

 1. Total ersättning 2019* – 152 606 478 kronor.
 2. Höjning i kronor – 7 053 784 kronor.
 3. Höjning i procent – 4,8 procent.

*Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Turebergs Vårdcentral

 1. 27 200 192 kronor.
 2. 1 571 295 kronor.
 3. 6,1 procent.

Rotebro Vårdcentral

 1. 25 226 156 kronor.
 2. 1 300 243 kronor.
 3. 5,4 procent.

Edsbergs vårdcentral

 1. 32 819 793 kronor.
 2. 1 569 597 kronor.
 3. 5,0 procent.

Fem Husläkare

 1. 26 557 881 kronor.
 2. 1 163 231 kronor.
 3. 4,6 procent.

Lundens Husläkarmottagning

 1. 4 492 039 kronor.
 2. 178 726 kronor.
 3. 4,1 procent.

Attundahälsans Familjeläkare

 1. 19 790 607 kronor.
 2. 724 687 kronor.
 3. 3,8 procent.

Norrvikens Vårdcentral

 1. 16 519 809 kronor.

  2. 546 005 kronor.

  3. 3,4 procent.

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

<script>” title=”<script>

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

<script>” title=”<script>

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm