Så mycket extra får vårdcentralerna i Täby

Aleris vallatorpsdoktorn Täby
Vallatorpsdoktorn får en höjd ersättning med 2,5 procent, vilket är lägst i länet.
Vallatorpsdoktorn är den vårdcentral i länet som procentuellt sett får minst ersättning i regionens satsning. Även Täby kyrkby husläkarmottagning och Näsbyparks husläkarmottagning hör till de vårdcentraler där ersättning ökar minst.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Täby

1. *Total ersättning 2019. 2. Höjning i kronor. 3. Höjning i procent.

Husläkarmottagningen Täby Centrum:

1. 21 621 527 kronor

2. 825 415

3. 4,0 procent

Näsby Parks husläkarmottagning 

1. 21 052 226

2. 656 142

3. 3,2

Roslags Näsby Husläkarmottagning

1. 9 363 172

2. 380 353

3. 4,2

Täby Centrum Doktorn

1. 51 624 473

2. 1 896 056

3. 3,8

Täby Kyrkby husläkarmottagning

1. 20 183 398

2. 549 148

3. 2,8

Täby vårdcentral

1. 22 868 308

2. 1 104 571

3. 5,1

VallatorpsDoktorn

1. 13 344 562

2. 320 237

3. 2,5

* Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm

Husläkarmottagningen Jakobsberg, Hötorgets vårdcentral, Familjeläkarna i Husby, Riddarens vårdcentral Akalla,  Vårbergs vårdcentral och Hälsans vårdcentral Tensta är vinnarna när de 315 extra miljonerna som Region Stockholm satsar på vårdcentralerna ska fördelas.

Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Mer i vårdtunga områden

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm