Så mycket extra får vårdcentralerna i Tyresö

Bollmora
Bollmora vårdcentral i Tyresö.
315 extra miljoner ska fördelas till vårdcentralerna. Totalt höjs ersättningen till Tyresös tre vårdcentraler med 3,7 miljoner kronor. Bollmora vårdcentral får marginellt mer än Aleris. Trollbäckens vårdcentral får en av de lägsta höjningarna i länet.
Fakta

Så mycket får vårdcentralerna i Tyresö

Källa: Region Stockholm

Totalt ska 315 extra miljoner fördelas i Region Stockholms satsning på vårdcentralerna. Det visar preliminära siffror som Mitt i tagit del av.

I Tyresö ökar ersättningen till vårdcentralerna med över 3,7 miljoner kronor, en ökning på 4,3 procent. Den totala ersättningen till vårdcentralerna i kommunen är drygt 91 miljoner kronor. Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Har fått för lite pengar

Primärvården, dit vårdcentralerna hör, har länge varit underfinansierad, hävdar många. Dessutom har den ersättning som regionen betalar ut inte tillräckligt varit fördelad utifrån behoven, menar kritikerna.

Enligt den blågröna majoritetens budget ska primärvården stärkas, och ersättningen höjs nu med i snitt sex procent.

Dels höjs den fasta ersättning som vårdcentralerna får utifrån sina listade patienter. Men dessutom ska patientens individuella vårdbehov nu väga tyngre.

Behovet beräknas utifrån diagnos och socioekonomiska faktorer, och vårdcentraler i vårdtunga områden får nu mer pengar.

Vårberg får mest

Störst höjning får Vårbergs vårdcentral, med 9,4 procent, medan Vallatorpsdoktorn i Täby får nöja sig med 2,5 procent.

I Tyresö ligger höjningen på 4,8 respektive 4,7 procent för Bollmora vårdcentral och Aleris vårdcentral.

Trollbäckens vårdcentral får en av de lägsta procentuella höjningarna i länet – 3,0 procent. Fyra vårdcentraler får mindre. Det är Saltsjöbadens vårdcentral, Täby kyrkby husläkarmottagning, Djursholmsdoktorn och Vallatorpsdoktorn.

Har ersättningen varit orättvis?

– Där hälsan är sämre ska det finnas mer resurser. Förr var besöksersättningen högre, men sedan några år viktar vi mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer, och nu gör vi ersättningsmodellen ännu bättre, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

Vad vill ni uppnå med satsningen?

– Vi vill stärka hälsan hos befolkningen, och där har vårdcentraler och husläkare en central roll. Nu under våren ska vi arbeta fram en strategi för för hur vi ska stärka och utveckla primärvården långsiktigt.

Fakta

Här ökar ersättningen mest

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm
Fakta

Här ökar ersättningen minst

Siffrorna är beräknade utifrån vad vårdcentralerna skulle få om de i år har samma antal patienter, antal besök och övrig verksamhet som 2018.

Källa: Region Stockholm