Extrapengar till funktionshindrade

TÄBY Personer med funktionsnedsättning har ofta svårt att betala den höga hyra för sitt särskilda boende. Kommunen har därför beslutat om extrapengar till den som behöver detta, som ett kommunalt bostadstillägg.

Tillägget kan fås för att täcka utgifter upp till skälig levnadsnivå efter det att boendekostnaden är betald och skatt för pension är avdragen. Den som har en riktigt hög hyra får inte betalt för det som överstiger 7 600 kronor.