Extratjänster blir succé för Järfälla

Många av de extraanställda har fått jobb inom äldreomsorgen.
Många av de extraanställda har fått jobb inom äldreomsorgen.
De statliga extratjänsterna, som ska få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete, har gått trögt i landet. Men inte i Järfälla – som skapat 202 arbetstillfällen. Som belöning får nu kommunen ett tillskott på 3,2 miljoner.
– Nu får vi en bonus som grädde på moset. Det är konstigt att inte fler kommuner jobbar aktivt med det, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Järfälla har 202 personer fått jobb via de så kallade extratjänsterna – en satsning från staten för att få fler anställda i välfärden. Det gör Järfälla till den kommun i landet som mest har utnyttjat programmet.

De som anställs via extratjänsterna får sin lön helt finansierad av staten, och kommunens enda utgift är de administrativa kostnaderna. Och som belöning för att kommunen så aktivt jobbat med extratjänster får nu Järfälla 3,2 miljoner i extra bidrag av staten.

Mycket bra affär för Järfälla

De flesta som anställts är långtidsarbetslösa eller nyanlända, och majoriteten av dem har hamnat inom skolan eller äldreomsorgen. För Järfälla framstår det som en riktigt bra affär – tidigare arbetslösa går från bidrag till arbete, och kommunen får dessutom betalt för det.

– Det är bara plus. Det är därför vi gör det. Nu får vi en bonus som grädde på moset. Det är konstigt att inte fler kommuner jobbar aktivt med det, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Claes Thunblad är anledningen till att det gått så bra för Järfälla att det funnits ett tydligt politiskt uppdrag att få fler i arbete, och färdiga strukturer för att hitta arbetsplatser med möjlighet att ta emot ofta oerfarna nyanställda.

– I företag och kommunal verksamhet finns personal som har fullt upp, och hur man än vrider och vänder så är det här en insats som kräver handledning och hjälp – i Järfälla är allt på plats, säger Claes Thunblad.

”Strategiskt för kommunen”

Många av de extraanställda får också möjlighet att studera samtidigt som de arbetar. Det kan innebära att man arbetar fyra dagar i veckan på ett äldreboende, och läser till undersköterska en dag i veckan. Förhoppningen är att så många som möjligt ska börja jobba i kommunen när de pluggat klart.

– Det är strategiskt för kommunen, för vi har ett stort rekryteringsbehov i framtiden, i synnerhet i äldreomsorg och skola, säger Claes Thunblad.