”Extremism kan uppstå snabbt”

Extremism ska motarbetas med ny strategi.
Extremism ska motarbetas med ny strategi.
Staden arbetar just nu fram en strategi för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.

Hittills har man dock inte haft några konkreta fall, men sett tendenser i Solnas skolor.

– De tendenser man sett har handlat om islamistisk extremism, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i Trygghetsrådet.

I veckan ska Trygghetsrådet behandla ett utkast på ”Strategi för att motverka våldsbejakande extremism”. Det är stadens dokument som är tänkt att hjälpa förvaltningarna att samordna snabba insatser vid larm om personer som kan tänkas radikaliseras.

Hittills har man inte kunnat konstatera några konkreta fall av extremism, men när det väl händer är det viktigt att kunna handla snabbt, menar Samuel Klippfalk (KD), ordförande i Trygghetsrådet.

– I dagsläget känner vi inte till att vi har något problem med extremism i Solna. Man kan då fråga sig varför det är viktigt med en strategi. Men extremism kan uppstå snabbt. Det finns kända exempel på personer som har radikaliserats på så kort tid som åtta veckor, säger han.

Däremot har man snappat upp tendenser.

– Vi har haft några få exempel på ungdomar i Solna och som visat tendenser till radikalisering. Det behöver inte vara ungdomar från Solna, utan ibland är det till exempel ungdomar som går i skolan i Solna. De tendenser man sett har handlat om islamistisk extremism.

Förutom islamism riktar strategin in sig på autonoma grupper och vit makt-rörelser. Mycket handlar om att bygga upp en beredskap så att man kan agera snabbt ifall problem uppstår.

– Vi tar sikte på ett förebyggande arbete. Det är viktigt att man inte ens hamnar i att man är radikaliserad, då är det mycket svårare att backa tillbaka.

Strategin pekar på att samarbete är viktigt mellan staden och andra myndigheter, inte minst polisen och Säpo, menar han.

– Vi har kontakt med Säpo som ska kunna aktiveras snabbt då det behövs, men givetvis också ute i vår egen organisation: skola, fritids och så vidare så att de vet vad de ska göra. Men också stadens kontaktcenter som får lära sig hur man slussar vidare ifall någon ringer dit, säger Samuel Klippfalk.

Strategin ska arbetas igenom under hösten innan den klubbas i kommunstyrelsen innan årsskiftet.