Efter extremtorkan: 500 lantbrukare söker krisstöd i Stockholm

Krister Sjögård på Norrboda gård är bekymrad över sina skörd som torkar bort
På Krister Sjögårds Norrboda gård i Upplands-Bro var läget allvarligt förra sommaren.
Förra årets torka uppskattas ha kostat omkring 10 miljarder för Sveriges bönder. Nu har 488 bönder i Stockholm sökt regeringens krisstöd.
– Många är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande.

Förra årets extremvärme och följande torka blev tuff för bönderna. Två av tre bönder beskriver sin lönsamhet som ganska eller mycket dålig. Torkan slog hårt mot alla delar av jordbruket och trädgårdsnäringen, enligt den senaste Lantbruksbarometern.

10 miljarder inkomstbortfall kopplas till torkan. För att stöda lantbruket betalade regeringen ut 400 miljoner redan i höstas.

Hårt ekonomiska läge

Men nu får bönderna en till utbetalning på cirka 1,5 miljarder kronor. Trots att flera som varit berättigade till stödet inte sökt kommer hela ersättningen att betalas ut, då fler ansökningar än förväntat kommit in.

– Anledningen att alla berättigade inte ansökt om stödet är sannolikt att det i dessa fall rört sig om så små summor att den drabbade inte tycker att det varit lönt att ansöka, eller att den drabbade helt enkelt avvecklat sin verksamhet, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Krisstödet täcker 15 procent

Han säger att många av medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret.

– Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen.

Krister Sjögård på Norrboda gård är bekymrad över sina skörd som torkar bort

Krister Sjögård, lantbrukare på Norrboda gård. Foto: Maria Lilja

Nödslakt när fodret inte räckte

Flest ansökningar har kommit från Skåne och Blekinge och Västra Götaland. Men torkan drabbade givetvis även Stockholmsregionens bönder hårt.

Här har 488 lantbrukare ansökt om krisstöd. Många behövde nödslakta sina djur då fodret inte räckte till.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Pappa pratade om torråret 1955, men det här är värre, sa Krister Sjögård, lantbrukare på Norrboda gård och kommungruppsledamot hos Lantbrukarnas Riksförbund i Upplands-Bro förra sommaren.