Få 3-åringar i Upplands-Bro har hål i tänderna

Upplands-Bro ligger bra till vad det gäller små barns tandhälsa. Det visar Tandhälsorapporten 2015 för Stockholms län.

Rapporten visar att tandhälsan bland barn och ungdomar i länet fortsätter att förbättras. Men skillnaderna mellan olika stadsdelar och kommuner blir större. I en jämförelse ligger Upplands-Bro kommun mycket bra till. Bland kommunens 3-åringar har mindre än två procent kariesskadade tänder. De är bara tolv andra stadsdelar och kommuner i länet där tandhälsan bland de små barnen är bättre – och på många håll är den betydligt sämre.

I de värst drabbade delarna av länet är andelen 3-åringar med hål i tänderna över tio procent.

Lanstinget gör nu en satsning på att förbättra tandhälsan bland barn och unga. Bland annat vill man starta ett tandvårdscentrum i samarbete med Folktandvården och Karolinska institutet.