Få barn söker till årets sommarkollo

SÖDERORT Allt färre barn söker sommarkollo. Hittills i år har endast runt 3 000 barn sökt kolloplats – en avsevärd minskning jämfört med förra året då 4 223 barn sökte.

Kostnaden för kollovistelserna har inte stigit och ansökningstiden har dessutom förlängts med sex veckor. För att fler barn ska ha möjlighet att åka förlänger staden nu ansökningstiden till den 18 april. Kollo kan sökas via Stockholms stads hemsida, där det även går att skriva ut en pappersansökan.