Få besök stänger öppen förskola

DJURSHOLM Djursholms öppna förskola är stängd sedan den 27 februari.

Anledningen är, enligt kommunen, att de öppna förskolorna under flera år haft en trend av allt färre besökare.

Lägst antal besök har Djursholms öppna förskola haft. I stället förstärks nu personalstyrkan på de övriga öppna förskolorna i Stocksund och kommundelen Danderyd.