Få bilister åker på p-böter i Vallentuna

Relativt få bilister lappades förra året i Vallentuna jämfört med i grannkommunerna.

En högre andel Vallentunabor struntade dock i att betala p-böter.

Enligt statistik från Transportstyrelsen utfärdades totalt 474 parkeringsböter på kommunal mark i Vallen­tuna förra året.

Det är förhållandevis få jämfört med antalet som ­utfärdades i övriga nordost.

I Danderyd – som har i princip lika många invånare – skrevs 3 988 parkeringsböter ut 2014. I Täby utfärdades 3 925 parkeringsböter och i Vaxholm samt Österåker lap­pades 1 031 respektive 1 159 bilar under samma period.

Göran Söderqvist, ansvarig för parkeringsfrågor i kommunen, menar att skillnaderna delvis har att göra med att Vallentuna inte övervakas lika hårt som de andra kommunerna.

– Sedan vill vi inte att det ska vara som i centrala Stockholm där man jagar p-syndare, utan vi lappar dem vi är tvungna att lappa för att hålla ordning på det hela, förklarar han.

3 av 10 Vallentunabor struntade i att betala sina parkeringsböter förra året. Därmed kvarstår skulder på 36 750 kronor från 2014.

Statistiken visar också att Vallentunaborna blev något sämre på att betala böter i fjol.

Vissa är notoriska fel­parkerare. En lista från Kronofogden över Vallentunas värsta p-syndare toppas av en 41-årig man med 38 parkeringsmål och totalt 50 000 kronor i skulder.

Tidigare har det varit svårt att komma åt p-syndarna, men ett nytt regelverk från Sveriges Kommuner och Landsting kan göra det enklare.

Nu får kommuner nämligen ta felparkerade bilar om ägaren har över 5 000 kronor i obetalda p-böter. Bilen lämnas inte åter förrän böterna är betalda och kan annars säljas eller skrotas.

– Det bra att möjligheten finns, men vi har inte ­någon policy för hur den ­regeln ska användas än, säger ­Göran Söderqvist.

Fakta

De är Vallentunas värsta p-syndare

Största p-skulden i Vallentuna innehas av en 41-årig man. Han är skyldig 50000 kronor.

Tvåa ligger en 43-årig kvinna med 45 800 kronor och trea är en 32-årig man med skuld på 38550 kronor.

Genom att skriva bilen på en så kallad målvakt kan felparkerare slippa undan böter och fortsätta att parkera hur som helst.

Men från den 1 juli gäller nya regler. Kom­muner kan beslagta felparkerade bilar.

Källa: Kronofogden och SKL