Få delar på föräldraledigheten

Mammor och pappor tar olika stort ansvar för barnen.
Mammor och pappor tar olika stort ansvar för barnen.
Järfällas pappor är dåliga på att vara hemma med sina barn. Bara 26 procent av föräldradagarna tas ut av män.

Järfällas föräldrapar är inte särskilt jämställda – å andra sidan ser det ut ungefär likadant i resten av landet också.

Papporna tar ut 26 procent av föräldradagarna, och så har det varit de senaste åren. Det är marginellt bättre än riket i stort där männen står för 25 procent av föräldraledigheten.

Samtidigt visar en ny undersökning från fackförbundet Unionen att föräldraskapet är en karriärbroms för kvinnor. Enligt dem har mer än var tredje kvinna med barn avstått från att söka nytt jobb av skäl som har samband med att vara förälder. Bland männen är det bara knappt var fjärde som uppger samma sak.

– Föräldraskapet får olika konsekvenser för kvinnor och män. Kvinnor som grupp tar ett större ansvar för barn än vad män gör. Det får en karriärhämmande effekt för mammor som ofta inte får samma fart i sin karriärutveckling som pappor, säger Martin Linder.