Få deltagare på studiecirklar

SÖDRA ROSLAGEN Folkbildning är inget för Vaxholms- och Österåkerbor. Åtminstone enligt SCB, Statistiska central­byrån. Enligt SCB är deltagandet i studiecirklar i de båda kommunerna lägst i Stockholms län.

Populärast är studieförbunden i glesbygden, bland äldre och kvinnor. Anledningen kan vara lokal tradition och brist på andra utbildningar.

De vanligaste studiecirklarna är musik och dans.