Få en bild av ungas verklighet

Täby Undrar du också hur det är att vara ung i Täby i dag?

Det vill kommunen ge svar på och bjuder därför in till en kväll där personer som ofta träffar ungdomar i sitt arbete får ge en bild av hur unga har det i kommunen.

Till exempel kommer fältassistenter, Mini Maria, polisen, skolan och resursteamet att finnas på plats för att berätta om hur de jobbar.

Alla tonårsföräldrar är välkomna till träffen som hålls på Täby Park Hotel den 21 april.