Få ensamma utan barn

ÖSTERÅKER Den typiska Österåkersbon bor inte ensam och har ett eller två barn. Detta enligt SCB:s senaste sammanställning av hushållen i landet.

35,9 procent av alla hushåll i Österåker består av sammanboende med barn.

Majoriteten, nästan hälften av alla barnfamiljer i kommunen, har två barn. Att vara ensamstående med barn är betydligt ovanligare, bara 7,8 procent lever så.

Det vanligaste hushållet i landet, 37,7 procent av samtliga hushåll, var ensamstående utan barn. I Åsele bor flest ensamma, 45 procent. I Habo är andelen ensamhushåll bara 22,2 procent.