Få flyktingar trots låg arbetslöshet

Regeringens mål är att flyktingar ska hamna där det finns jobb. Men trots att Lidingö har mycket låg arbetslöshet kom bara 81 flyktingar hit i fjol.

I Stockholms län är det kommunerna med låg arbetslöshet som tar emot minst flyktingar. Till Lidingö kom 81 flyktingar under förra året.

Södertälje, som är ungefär dubbelt så stort som Lidingö om man ser till invånarantalet, tog emot nästan 900 flyktingar under samma tidsperiod. Där ligger dock arbetslösheten på 13,6 procent – vilket är långt över rikssnittet. Arbetslösheten på Lidingö ligger på cirka 3,2 procent.

Ett av regeringens mål är att flyktingar ska hamna där det både finns bostäder och jobb. Det är ett svårt mål att uppnå, menar Karin Perols, utredare på Sveriges kommuner och landsting.

– Lagstiftningen ger nyanlända rätt att bosätta sig var de vill och det är den främsta anledningen till att det ser ut så här. Man hamnar där man redan har kontakter, vänner och släkt, säger hon.

Nyanlända som inte har några kontakter i Sverige kan få hjälp av arbetsförmedlingen. Genom samarbeten med länsstyrelsen och kommunerna anvisas nyanlända platser i olika kommuner, och får då även en bostad. Men trots detta kommer det få nyanlända till kommunerna med låg arbetslöshet.

– Många kommuner gör mycket för att ordna fram platser, men det handlar om att få tag på bostäder och det är svårt. En del av bostäderna ska ju också gå till ungdomar och äldre till exempel, säger Karin Perols.

Enligt ett avtal med länsstyrelsen ska Lidingö hjälpa 40 flyktingar med bostad varje år. Förra året fick totalt 42 personer bostad, och ytterligare 39 ordnade lägenhet själva.

– Tidigare år har det bara kommit 5–10 personer som själva ordnat bostad så där ser vi en ökning, säger Bengt Agö, enhetschef för stadens mottagning av nyanlända.

Kommunalrådet Paul Lindquist (M), menar att Lidingö har ett rimligt flyktingmottagande jämfört med andra kommuner.

– Jämför man med Södertälje och Botkyrka ligger alla andra i lä. Generellt är det så att en bra arbetsmarknad innebär bostadsbrist, men vi jobbar hårt med att få fram bostäder, säger han.

Fakta

Tolv lägenheter till 40 flyktingar

Lidingö bidrar för närvarande med 10–12 lägenheter per år som ska räcka till 40 nyanlända.

Förra året lyckades kommunen öka antalet lägenheter för nyanlända tack vare nyproduktion i Brevik. Övriga lägenheter kom från Lidingöhem och John Mattsson.

Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockholms län vill öka flyktingmottagandet men de bostäder som kommunerna ordnar fram idag räcker inte till.