Min lokala hjälte

Få handlar på hemmaplan

”Mat handlar vi oftast i Rönninge. Det är nära och butiken är bra. Men ibland storhandlar vi på andra ställen” säger Bertil Pettersson.
”Mat handlar vi oftast i Rönninge. Det är nära och butiken är bra. Men ibland storhandlar vi på andra ställen” säger Bertil Pettersson.
Salem- och Botkyrkaborna är köpotrogna. När det är dags att lätta på plånboken går turen ofta utanför kommungränsen.

– Jag hade byggt ut matbutiken om jag varit handlare i Salem. Utbudet är för dåligt, säger Rönningebon Ali Kassiri.

Stockholm, Kungens kurva och Södertälje tar kunder från Botkyrka och Salem. Statistiken visar tydligt att det inte är jämvikt mellan antalet invånare i Botkyrka och Salem och storleken på handeln. Coop Forum i Fittja hade så svårt att locka kunder att man valde att slå igen butiken i februari. I samma område kommer Möbelland att försvinna i slutet av mars.

– Kundströmmarna har minskat. Det här området har hamnat lite mitt emellan Eriksberg och Kungens kurva, säger vd Mats Gullborn och berättar att företaget nu satsar mer i Kungens kurva i stället.

De som handlar minst i sin egen kommun är Salemborna. I det försäljningsindex som Handelns utredningsinstitut presenterar så råder jämvikt mellan storleken på handeln i en kommun och befolkningsmängden när index ligger på 100. Salem ligger ljusår ifrån jämvikt. När det gäller sällanköps­varor, exempelvis kläder och elektronik, så hade Salem ett index på 6 år 2010. För dagligvaror, exempelvis mat, ligger index på 42.

– Det hänger ihop med att 80 procent av Salemborna som jobbar gör det i någon annan kommun. I samband med det handlar de också på större ställen, förklarar Jan Forsberg, näringslivschef på Salems kommun.

Han hoppas att mathandeln ska gå upp en del, men också att handeln av sällanköpsvaror ska stiga någon procent. Men när det gäller sällanköp kan det inte bli fråga om några jätteökningar. Konkurrensen från centrum i bland annat Södertälje, Tumba, och Kungens kurva är för svår och kundunderlaget i kommunen för litet för att man ska kunna locka stora kedjor, framgår av den handelsutredning som kommunen gjorde för några år sedan. Enkätundersökningar har dessutom visat att Salemborna i stort sett är nöjda som det är.

På parkeringen i Rönninge centrum träffar vi Rönningebon Bertil Pettersson som lastar in en Konsumkasse i bilen.

– Klart att det är bättre för en ort om det finns många affärer, men det är inget jag saknar direkt.

I Botkyrka låg index för dagligvaror på 93 år 2010. För sällanköpsvaror var siffran 60.

– Det viktigaste är att Botkyrkaborna har jobb. Uppstår nya arbetstillfällen i exempelvis Kungens kurva eller Flemingsberg kan det också ge Botkyrkaborna jobb. Men tappar vi butiker så är det så klart inte bra om servicen försämras för invånarna. Men det finns idéer om ökad handel både i Eriksberg och i Tumba. Stockholm växer också och verksamheter flyttas utåt. På lång sikt kan vårt index förbättras per automatik av det, säger Botkyrka kommuns näringslivschef Peter Jemtbring.

Fakta

Var handlar du?

Margareta Ceder, 65+, Rönninge:

”Mat konsekvent i Rönninge där vi slipper kö. För kläder och annat blir det Skärholmen.”
Paul Dittrich, 65, Rönninge:

”Mat i Rönninge så mycket jag kan. Kläder i Skärholmen eller Tumba. Byggvaror i Alby.”
Per Lundgren, 
39, Rönninge:

”Mat storhandlar familjen i Tumba eller Alby. Kläder och annat köper vi ofta i Kungens kurva.”
Ali Kassiri, 55, Rönninge:

”Vi storhandlar mat i Södertälje, utbudet är för litet i Salem. Andra saker köper vi ofta i Kungens kurva.”