Min lokala hjälte

Få inbrott i Täby

Mats Hessler.
Mats Hessler.
Täby drabbas av allt färre villainbrott. Enligt polisen har ett effektivt arbete tillsammans med grannsamverkansgruppen hindrat inbrottstjuvar från att få fotfäste i kommunen.

Sommaren är högsäsong för inbrott. Villatäta Roslagen har många utsatta områden, men enligt polisen har brottsligheten gått ned. I Täby är trenden tydlig. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet så anmäldes totalt 16 inbrott i kommunen under juni och juli. Förra året låg siffran på 22. Låga tal i jämförelse med tidigare år, under 2011 anmäldes exempelvis över 50 inbrott under samma period.

– Sommaren är ju inte över än, så det är knappt att man törs andas om det, men hittills har det varit ganska få inbrott i Täby, säger polisen Matts Hessler.

Anledningen till det sjunkande antalet inbrott är att inbrottstjuvarna inte känner sig trygga i Täby. Det menar Mats Hessler. Enligt honom arbetar inbrottstjuvar främst i områden där de känner sig bekväma.

– De som begår inbrott är högaktiva, de är ute för att göra inbrott och väljer sina områden, och i vissa områden får de fotfäste, då fortsätter de begå brott där, säger han.

Det som styr om inbrottstjuvar får fotfäste eller inte är hur enkelt de bedömer att de kan genomföra sina brott. Om tjuvarna förstår hur vägnätet fungerar, tycker att området är lätt att ta sig till och från och får köra runt utan att någon uppmärksammar dem så kommer de att fortsätta begå brott där. Om de däremot uppmärksammas av boende och upplever sig iakttagna håller de sig borta menar Mats Hessler.

Han får stöd av forskning som gjorts på området. En ny masteruppsats från Malmö högskola visar att inbrott ofta sker nära varandra. Om en person drabbats av inbrott är risken för att grannen också drabbas inbrott betydligt större än den var innan.

Enligt Mats Hessler är det de boende själva som har nyckeln till att stoppa inbrottstjuvar från att få fotfäste.

– Engagerade grannar minskar risken för inbrott. Ingen känner ett område så bra som de boende, om man märker att det rör sig främmande bilar kan man fråga dem vad de gör där, ta en bild eller skriva ned deras registreringsnummer. Om tjuvarna känner att någon ser dem kommer de att försvinna, säger han.

I Täby har man sedan flera år tillbaka en grannsamverkan som fungerat effektivt. Tillsammans med polisen åker grannsamverkansgrupperna i Täby och Danderyd runt till drabbade områden och informerar om vad man kan göra för att minska risken för inbrott.

En viktig aspekt är att få de boende att larma polisen om de ser något.

– Om man ser något som inte stämmer, en bil som man tänker kanske inte hör dit, så ska man larma oss, säger Mats Hessler.

Finns det inte en risk för att folk ringer in i onödan då?

– Det tror jag inte, människor är förståndiga. Hellre att de ringer en gång för mycket än en gång för lite.

Fakta

Så gör du för att undvika inbrott

Undvik höga häckar, så kanske tjuven upptäcks lättare.

Lås stegen på tomten, så kan tjuven inte använda den för att klättra upp till din eller grannens övervåning.

Förvara inte plånbok o nycklar i hallen – flera bilstölder har inträffat på så sätt när husägaren varit hemma.

Ha inte värdesaker i badrummet, hallen eller sovrummet, där letar tjuven först.

Ha en kåpa på dörrlåset om du har ett brevinkast på lägenhetsdörren.

Ha lås, inifrån, på balkongdörren. Limma fast fönsterkassetter med silikon. Ha fönsterlås på fönstren så att tjuven inte kan få upp haspen om de krossar fönstret.

Ha inte utebelysning på dygnet runt, det ger en signal om att du inte är hemma. Använd timer, till exempel.

Grannsamverka, hjälps åt att ta in posten och ställ bilen på varandras tomter.

Vid inbrott:

Ring 112 om det är ett pågående inbrott. Annars ringer du 114 14 för att anmäla ett avslutat inbrott.

Källa: Polisen, grannsamverkan
Fakta

Anmälda inbrott i Roslagen

Täby:

2016

juni: 8

juli: 8

2015

juni: 5

juli: 17

Danderyd:

2016

juni: 18

juli: 24

2015

juni: 6

juli: 24

Vallentuna:

2016

juni: 8

juli: 4

2015

juni: 0

juli: 4

Vaxholm:

2016

juni: 0

juli: 0

2015

juni: 0

juli: 1

Österåker:

2016

juni: 9

juli: 2

2015

juni: 3

juli: 2

Källa: Brottsförebyggande rådet