Få kommuner gör som Nacka

Bara 37 kommuner i Sverige tar ut gatukostnader, enligt en undersökning som Villaägarnas förening gjort.

– Man vältrar över kostnaderna på de boende, säger Lena Södersten, förbundsjurist.

Lagstiftningen som ger kommunen möjlighet är inte ny. Däremot har Villaägarna sett en trend mot att fler kommuner överväger att utnyttja möjligheten att låta fastighetsägare vara med och betala för gatuinvesteringar.

– Problemet är att det kan slå så hårt ekonomiskt. Vi har en känsla av att det är en trend bland kommunerna och vi tycker att vägar ska finansieras via skattesedeln, eftersom det inte bara är fastig­hetsägarna som har nytta av dessa.

Frågan om gatukostnader utreds just nu av regeringen, och till hösten ska ett förslag lämnas på hur gator ska finansieras.