ANNONS

Få kvinnor i den politiska toppen

Jämställdheten är dålig bland kommunens politiker. Men bland tjänstemännen råder balans.

– Det är bra med blandning, säger Douglas Lithborn (M).
ANNONS

På lördag är det internationella kvinnodagen. Därför har lokaltidningen Mitt i Sollentuna kartlagt hur det står till med jämställdheten bland Sollentunas makthavare. Bland kommunens högsta tjänstemän – förvaltningscheferna – råder total balans. Av åtta chefer är fyra kvinnor, dessutom är kommunens högsta tjänsteman kvinna.

– Det är fantastisk bra och vi är väldigt glada över att ha en bra jämställdhet, säger Katarina Kämpe, kommundirektör, och påpekar att hela organisationen mår bra av jämställdhet.

– Det betyder mycket. Vi kan alla bidra med lite olika perspektiv och det finns mycket forskning som visar att jämställdhet påverkar både resultat och klimat positivt.

Men bland de högsta politikerna är läget ett annat. På ordförandeposterna i kommunens nämnder är det bara två av nio som innehas av kvinnor.

– Å andra sidan är två av fyra kommunalråd kvinnor, så bland de heltidsarvoderade politikerna är det 50-50, säger kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M).

I fullmäktige är fördelningen också någorlunda jämn, där är 41 procent av de ordinarie ledamöterna kvinnor.

– Det är viktigt att en blandning av människor ställer upp som politiker, säger Douglas Lithborn.

Han påpekar att det i dag finns en bred politisk övertygelse om det:

– Det finns en helt annan medvetenhet i dag. Trenden att fler kvinnor tar plats på ledande befattningar kommer att fortsätta.

ANNONS
Fakta

KD, V och C mest jämställda

Förvaltningschefer: 50 procent.

Kommunalråd: 50 procent.

Ordförande i nämnder: 22 procent.

Mest jämställda partier i fullmäktige: KD, V och C med 50 procent kvinnor.

Minst jämställda partier i fullmäktige: SD (0 procent) och MP (25 procent).

S är enda partier som har fler kvinnor än män: 55 procent.

ANNONS