Få kvinnor i toppen

Sollentuna Två färska kartläggningar visar att Sollentuna inte är en jämställd kommun. Endast en av fyra företagsledare i Sollentuna är kvinna, det visar siffror från SCB. Inte heller i kommunfullmäktige är det jämställt, där är 57 procent av ledamöterna män, enligt statstik från nyhetsbyrån Siren.