Få läxhjälp på bibblan

Vasastan En rad frivilligorganisationer drar nu igång läxhjälp på biblioteken runt om i staden. Läxhjälpen är gratis och öppen för studerande i alla åldrar.

Biblioteken har olika inriktningar på sin läxhjälp. Vissa hjälper framförallt yngre elever medan andra riktat in sig på vuxenstuderande och SFI-studenter.

Listan finn på Stockholm stads hemsida.