Få risker på äldreboenden

SUNDBYBERG Kvalitetsarbetet på äldreboenden i Sundbyberg har fått en utmärkelse av Kvalitetsledarna i Team Stockholms län, som har som syfte att sprida goda idéer mellan kommuner.

Sundbyberg är bäst i länet på att göra riskbedömningar och kan numer kalla sig kvalitetsregisterstjärnor.