Få som tigger i Tyresö

tyersö Det finns cirka 1 000 utsatta EU-medborgare som tigger i länet just nu. Den beräkningen gjordes på ett första regionalt nätverksmöte där flertalet kommuner i länet deltog.

Tanken med det nya regionala nätverket är att hitta samverkansformer, utbyta erfarenheter och kunskap samt lyfta strukturella brister i bemötandet av utsatta EU-medborgare.

Enligt Tyresö kommuns socialförvaltning vistas förhållandevis få utsatta EU-medborgare i Tyresö. De flesta Stockholmskommuner har dagligen 1020 personer som tigger inom kommungränserna.