Få unga vill vara politiker

Upplands Väsby Unga och småbarnsföräldrar väljer bort att vara kommunpolitiker i Upplands Väsby. Grupperna är kraftigt underrepresenterade i politiska nämnder och utskott. Det visar nya siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Gruppen 50–64 år har dock inte alls svårt att rekrytera politiker i Väsby. För att politikerna ska matcha befolkningen borde dubbelt så många unga och småbarnsföräldrar tillsättas som politiker och de äldre minska med hälften, enligt SKL.