Få ungdomar dricker alkohol

Stockholm Rinkeby-Kista är den stadsdel där minst antal av elever i årskurs två på gymnasiet dricker alkohol.

Det visar Stockholmsenkäten som går ut till elever i hela Stockholm.

44 procent av killarna och 58 procent av tjejerna dricker inte alkohol alls jämfört med 22 och 21 procent i Stockholms stad totalt.