Min lokala hjälte

Få vill flytta från Östermalm

De som bor på Östermalm är ovanligt fästa vid sin stadsdel.
De som bor på Östermalm är ovanligt fästa vid sin stadsdel.
Östermalmsborna blir fler. Vid nyår bodde 71 802 personer i stadsdelen. Och den som bor här lämnar inte gärna sin stadsdel när det är dags att flytta.

Hela 63 procent av alla flyttar sker inom stadsdelens gränser. Det är en avsevärt högre andel än i resten av innerstan. På Kungsholmen ligger den på 41 procent, på Norrmalm 43 procent och på Söder på 49 procent.

– En möjlig förklaring kan vara bostadsstrukturen i området. Östermalm har lägenheter av varierande storlekar, allt från ettor till flerrumslägenheter vilket kan förenkla mobiliteten inom området, säger Bilal Atta på Sweco Society.

Han är statistiker och har varit med och tagit fram den befolkningsöversikt som staden släppte vid halvårsskiftet.

Det är värt att notera att andra stadsdelsområden som Rinkeby, Södermalm och Skärholmen har likvärdiga andelar som flyttar inom sina respektive områden, även för föregående år. Vad detta beror på har vi inte utrett.

Det är en ökning som till största delen beror på att fler flyttade hit än härifrån. Nettot landade på 915 personer vid nyår.

Ökningen beror delvis på att det flyttar hit fler än som flyttar härifrån. Och Östermalm är den enda stadsdel där de inflyttade till största delen kommer från övriga landet. I resten av stan handlar det oftare om att byta stadsdel eller flytta inom länet.

Befolkningen på Östermalm är som bekant äldre än på andra håll. Trots att det bor många studenter vid Frescati är andelen invånare som inte fyllt 20 lägst i stan, bara 16 procent. En bottennotering som stadsdelen delar med Kungsholmen. Och samtidigt är andelen 60-plussare högst på Östermalm, där den står för så mycket som en fjärdedel av invånarna.

Men även om det finns en del studenter med låga inkomster i stadsdelen är levnadsförhållandena goda på Östermalm. Tillsammans med Norrmalm har stadsdelen den lägsta andelen biståndstagare, bara en halv procent.