Fabrik slås upp på ängsmark

Breddens industriområde växer och kommer inom kort att få flera nya verksamheter.
Breddens industriområde växer och kommer inom kort att få flera nya verksamheter.
Så här ska fabriken se ut när den är klar.  Bildbyline: Akriform
Så här ska fabriken se ut när den är klar. Bildbyline: Akriform
Breddens industriområde ska byggas ut.

En björkskog har fällts för att bereda mark till en 3 600 kvadratmeter stor plastfabrik - vilket har fått närboende att gå i taket.

Breddens industriområde, strax söder om Infra city och Bollstanäs, ska växa.

I slutet av augusti godkände Sollentuna kommun nya avtal för tre industritomter på ängsmarken öster om Bergkällavägen. Solcellsimport och grossistverksamhet för fordonstillbehör blir nya inslag i området.

På den västra sidan håller företaget Akriform på att uppföra en 3 600 kvadratmeter stor anläggning för sin tillverkning av plastprodukter.

– Det kommer bli ett jättelyft för oss. Vi har letat i 15 år efter en ny tomt, säger Claes Engström på Akriform.

Flera boende i Rotsunda gård som Mitt i talat med är inte lika förtjusta. På ängen bortom kolonilotterna fanns det tidigare björkskog som skärmade av bostadsområdet från industrikåkarna i Bredden. Men nu när träden fällts är utsikten från Curmans väg en helt annan.

– Det känns som att industrierna kryper närmare, säger Josefin Sjöberg som är föräldraledig med Greta, 4 månader.

Företaget som bygger fabriken har dispens från Kemikalieinspektionen att använda det annars förbjudna lösningsmedlet metylenklorid – vilket skapat oro när det kommit till kännedom bland boende i området.

– Det känns väl sådär att det är just plast, det känns inte som att det innehåller de bästa ämnena, säger Josefin Sjöberg.

Men Claes Engström försäkrar att det inte finns någon anledning att oroa sig.

– Vi har funnits i Sollentuna i 25 år och haft grannar på sex meters avstånd, det har aldrig varit några problem. Vi fungerar som ett snickeri, fast vi jobbar med plastskivor, och har filter som tar bort all lukt. Det blir inga utsläpp alls, säger han.

Sollentuna kommun klassar företagets verksamhet i samma kategori som exempelvis en bilverkstad.

– Vi kommer att fortsätta ha tillsyn även efter att de flyttat till de nya lokalerna. Om det är så att verksamheten skulle medföra någon olägenhet för omgivningen kan vi ställa krav på företaget, säger Ann-Christin Granfors på miljö- och byggnadskontoret.

Bredden är inte den enda platsen där det planeras för nya industritomter. Sådana planer finns även för bland annat Kappetorp industriområde och Norrsätra industriområde.

I fallet med Bredden var det en avvägning mellan olika intressen.

– Det var en del diskussioner med närboende, men vi behöver marken och bedömer att det är tillräckligt skyddsavstånd, säger Anders Hallmén, planeringschef på Sollentunas kommunledningskontor.

Fakta
Fakta