Facebookpoliser i Väsby JO-anmälda

Det börjar med cannabis och slutar med socialbidrag.

Så kan man sammanfatta ett inlägg på Facebook av polisen i Upplands Väsby. Något som fick två juridikstuderande att göra en JO-anmälan.

Polisens inlägg från den 20 oktober började med att de berättade om ett arbetspass i Upplands Väsby där de talat med ungdomar och patrullerat i centrum.

Mot slutet av kvällen kunde poliserna ”tack vare goda polisnäsor och lokalkännedom” genomföra en husrannsakan som resulterade i 100 gram beslagtagen cannabis.

I inlägget står: ”Problemet med cannabis är tyvärr relativt vanligt och som polis får man ofta se baksidorna av drogen. Det brukar sluta med att man sitter i en ostädad etta på socialbidrag, röker cannabis och tittar på Simpsons dagarna i ända … Don’t do drugs mmmkaaay! /Din närpolis i natten.”

Två män som studerar juridik i Umeå har JO-anmält inlägget. De menar att det varken är objektivt eller opartiskt.

De skriver: ”Att man skriver att bruk av cannabis leder till att man försörjer sig på socialbidrag har ingen som helst empirisk koppling, såvitt vi vet. Inte heller den slutsatsen att man i ökad frekvens kollar på tv-serien Simpsons. Om så faktiskt skulle vara fallet, torde någon form av källhänvisning till en seriös studie i ämnet vara lämplig.”

Männen har även anmält polisen i Växjö för flera inlägg på Facebook. De är bland annat kritiska till hur poliser hade lagt ut en bild på en bil som var så utsmyckad att den inte kunde köra säkert. Anmälarna menar att bilden var utpekande mot bilens ägare.

”Det vore lämpligt om Riksdagens ombudsmän vidtar en självständig granskning av polismyndigheternas agerande på sociala medier i syfte att få till stånd ett principuttalande som kan hjälpa dessa myndigheter att förhålla sig på ett korrekt sätt gentemot medborgarna.”

– Det blir intressant att se vad JO säger. Polisen är ofta ute på skolorna och talar om att narkotika är farligt så det är alltid bra att veta på vilka sätt vi kan uttala oss, säger Anette Haag tillförordnad närpolischef i Upplands Väsby.

– Det kan ju vara så att anmälarna håller med om att narkotika är skadligt men att de inte uppskattade polisernas sätt att skriva om det och då är det bra att veta vilka riktlinjer som gäller. Å andra sidan har vi med tiden fått väldigt tydliga riktlinjer och jag tycker att det här med sociala medier fungerar bättre och bättre. Och man måste komma ihåg att det förutom att vara informativt också måste vara kul att läsa.