Facken rasar efter rekrytering av rektor

Tillsättningen av ny rektor på Fornuddens skola och Sofiebergs skola har inte gått rätt till.

Det anser företrädare för Lärarförbundet och Kommunal.

Strax efter att Tyresö kommun avslutat rekryteringen av ny rektor på Kumla skola sa rektorn för Fornuddens skola och Sofiebergs skola upp sig.

Då tillsatte kommunens nye grundskolechef, Johan Ahlkvist, rektorstjänsten med en av dem som sökt jobbet som rektor på Kumla skola, men inte fått det.

Tillvägagångssättet har lett till kraftiga protester på skolorna i Trollbäcken. I ett brev adresserat till politiker och chefer kräver fackliga representanter att rekryteringsprocessen görs om.

– Det här var inte förenligt med det samverkansavtal som de fackliga organisationerna har med kommunen. I tidigare rekryteringar har vi fått läsa alla cv och intervjua kandidaterna. Nu fick personalen en kandidat presenterad för sig. Vi har helt enkelt haft för lite inflytande och dialog, säger Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet Tyresö.

I brevet skriver de fackliga ombuden att det redan nu finns en uppfattning att kommunens skolors toppstyrs av den centrala förvaltningen. Rekryteringen riskerar att stärka den uppfattningen, menar de.

Såväl chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Monika Larsson, som grundskolechefen Johan Ahlkvist anser dock att allt gått rätt till.

– Vi rekryterar inte rektorer till specifika skolor, utan chefer som kan verka i alla Tyresös skolor. Historiskt har personal på vissa skolor fått vara med och ta fram kravprofiler, men nu ska vi förtydliga vad som gäller så att alla känner till rågången. Delaktighet är inte samma sak som att få bestämma, säger Monika Larsson.

Vad säger ni till personal som upplever att skolorna toppstyrs?

– Det är inte vår avsikt. Nu ska vi försöka hitta en balans så att personalen får insyn i rekryteringsprocessen, säger Johan Ahlkvist.

De fackliga företrädarna hade gärna väntat med en rekrytering. Varför var inte det ett alternativ?

– Vi visste att den här kandidaten sökte andra jobb och hon var så pass bra att vi inte ville förlora henne, säger Johan Ahlkvist.

Fakta

Arbetsledning - en av flera dialogfrågor

Alla kommuner har inte samverkansavtal med de fackliga organisationerna, men Tyresö kommun har det.

Enligt nuvarande avtal ska samverkan ske genom kontinuerlig dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationernas representanter.

Frågor som berör arbetsledning är en av flera som man ska ha en dialog om.

Syftet är bland annat att förbättra verksamheten. Det ska också främja god hälsa och arbetsmiljö.