Facket: ”Favorisering av vissa grupper”

aspuddens skola
Nya frågetecken dyker upp i Aspuddens skolas ekonomi. Tre av fackförbunden är kritiska till hur skolans pengar används.
Inköp av Waldemarsuddekrukor och designade reflexer för tiotusentals kronor.
Allt fler frågetecken dyker upp i Aspuddens skolas ekonomi – och kritiken från facken är skarp.

Det är inte bara Lokaltidningen Mitt i som granskat Aspuddens skolas ekonomi.

Tre av de fackliga organisationerna på skolan har också tittat närmare på vissa av skolans utgifter, och därefter krävt en total genomlysning av skolans ekonomi. Facken har bland annat reagerat på inköp av 20 Waldemarsuddekrukor för 684 kronor vardera, som köptes in julen 2015, och som bland annat gick till personer i ledningsgruppen.

– Det förekommer en tydlig favorisering av vissa grupper på skolan. Och så ska det inte vara, säger Eva Löfqvist Bercsenyi, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Julgåvor över 450 kronor per person är också i strid med Stockholms stads riktlinjer. Men enligt Ulrika Forsström, rektor, var det inte en gåva som personalen fick ta hem.

” Krukorna som köptes in var förbrukningsinventarier/fruktskålar som överlämnades till personer i ledningsgruppen så att de skulle pryda deras respektive arbetslagsrum där skolans alla pedagoger samlas”, skriver hon och tillägger att ett par av de övriga krukorna gavs bort till lärare som gick i pension.

Övriga ska enligt rektor finns på konferensrummet och på expeditionens olika arbetsrum. Någon ska stå oupppackad i förrådet.

Under samma år gjorde skolan även ett inköp av 1000 reflexer till ett pris av 31 kronor styck. På fakturan står att  skolan ska betala 31 000 kronor netto, ”varav 10 000 kronor går till projektet Aktavuohta för att främja samisk ungdom”.

Problemet är att skolor inte tillåts donera skattemedel till en intresseorganisation.

Ulrika Forsström svarar att hon mycket väl kände till regeln, och att hon därför förhandlade ner inköpspriset med det belopp som annars skulle ha gått till projektfonden. Det handlade om en prissänkning med 10 kronor per reflex.

Men det står ju uttryckligen på fakturan att 10 000 går till projektet?

”Jag bad inte om att få en ny faktura med den texten borttagen eftersom vi redan var överens om priset med avdragen rabatt som motsvarade stödet till fonden.”