Facket slår larm – lärare mår dåligt

Många kommunanställda mår dåligt.

Läget är akut menar Lärarförbundets huvudskyddsombud som nu kräver omedelbara åtgärder.

Personalsituationen i Österåkers kommun har länge varit turbulent. Flera tjänstemän har sagt upp sig eller ombetts att lämna sina tjänster.

Dessutom har många kommunanställda en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö, enligt Lärarförbundet i Österåker. Ingela Westerlund, huvudskyddsombud, kräver nu att kommunen tar krafttag för att förbättra arbetsmiljön.

I den anmälan hon lämnat till Staffan Enquist, tillförordnad kommundirektör, skriver hon bland annat att chefer och medarbetare är ledsna, stressade och frustrerade, att chefer fråntas sina mandat, att personalomsättningen är anmärkningsvärt hög och att den psykosociala arbetsmiljön innebär en hälsofara.

– Vi har medlemmar som på grund av sina arbeten har sömnsvårigheter, känner oro, som inte får sin vardag att fungera, säger hon.

Vad beror det på?

– Det är omöjligt att säga och därför vill vi att kommunen tar reda på det. Är det ett organisationsproblem måste man ändra organisationen, är det ett problem med enskilda individer måste man ta tag i det problemet.

Enligt arbetsmiljölagen måste en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan frågan lämnas till Arbetsmiljöverket.

– Vi har under lång tid försökt få till en dialog utan resultat. När läget är så här akut är vi tvungna att göra något, säger Ingela Westerlund.

Staffan Enquist uppger att han vill vänta med att kommentera skrivelsen.

– Jag har inte läst den tillräckligt väl. Jag har några dagar på mig att svara.

Fakta

Åtgärdslistan till kommunen

Lärarförbundets huvudskyddsombud vill se följande åtgärder:

Inrätta skyddskommitté.

Minska personalomsättning.

Utarbeta en konkret handlingsplan för att förebygga ohälsa.

Upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristen på strukturerad ledning.

Upprätta rutiner till stöd för anställda som drabbats av ohälsa.